Dataskyddspolicy

I enlighet med vad som anges i lag 34/2002 för IT- och e-handelsbolag (Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) meddelar TM-gruppen att:

I. De personuppgifter som inkommer via den här webbplatsen, vilken tillhör TM Grupo Inmobiliario, (www.tmgrupoinmobiliario.com), kommer att inkluderas i en databas tillhörande TM Grupo Inmobiliario och att detta bolag är inskrivet i det allmänna dataskyddsregistret (Registro General de Protección de Datos). Syftet med denna databas är att hantera information om användare av webbplatsen www.tmgrupoinmobiliario.com, samt hantera de tjänster som tillhandahålls via denna webbplats.

TM Grupo Inmobiliario kommer även att använda dessa uppgifter för att hantera frågor som inkommer via webbplatsen från användarna (vilket innefattar, utan begränsningar, kunder, potentiella kunder, aktieägare och i allmänhet alla personer som använder webbkanalen för att begära information av olika slag från TM) och för att på olika sätt skicka kommersiell information till dessa användare relaterad till aktiviteter, produkter, tjänster, specialerbjudanden samt dokument av olika slag. Företaget kan komma att genomföra automatiska utvärderingar, i enlighet med information om användarna som inhämtats via webbplatsen, för att dela in användarna i olika segment för att göra det möjligt att skicka ut mer personligt anpassad kommersiell information. Hanteringen av uppgifterna i detta syfte sker så länge en relation finns mellan användaren och TM (affärsrelation, avtalsrelation eller någon annan typ) samt efter att dessa relationer har upphört.

II. Genom att acceptera denna dataskyddspolicy går ni med på att era personuppgifter vidareförmedlas till företagen i TM-gruppen, de som ingår i en uppdaterad lista över bolag som ingår i gruppen, vilka alla är företag i mäklarbranschen, finansiella bolag, parkerings- eller shoppingcenterbolag eller fastighetsförvaltare, för att dessa ska kunna hantera användare av webbplatsen globalt samt hantera frågor från dessa, samt skicka information till dessa om sina produkter och tjänster.

III. Du intygar härmed att du har angett korrekta, fullständiga och aktuella uppgifter och ansvarar för all eventuell skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå om så inte är fallet. Om de angivna uppgifterna tillhör en tredje part ska du informera denna om innehållet i denna policy och denna måste ge sitt tillstånd för överlämnade av personliga uppgifter till TM Grupo Inmobiliario för de ändamål som anges.

IV. När personuppgifterna samlas in via formuläret måste du fylla i alla fält som är markerade som obligatoriska med en asterisk. TM Grupo Inmombiliario behöver dessa uppgifter för att kunna godkänna och hantera de tjänster som erbjuds på webbplatser eller den fråga som ställts.

V. TM Grupo Inmobiliario har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna säkerställa att data är skyddade och installerat de tekniska komponenter som kan anses rimliga för att undvika att dessa uppgifter som erhållits via www.tmgrupoinmobiliario.com förloras, missbrukas, ändras eller blir föremål för obehörig åtkomst.

VI. TM Grupo Inmobiliario samlar in information om besökarna på webbplatsen. För detta används cookies och andra vanliga ej synliga system. På så sätt kan man inhämta information om hur ofta användaren besöker webbplatsen, samt om vilket innehåll som är mest populärt, varifrån användaren kommer och andra uppgifter för att optimera och förbättra navigeringen på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen ger du ditt tillstånd till att sådan information samlas in och hanteras. De vanligaste webbläsarna har vissa säkerhetsfunktioner som gör det möjligt för en användare att förhindra användande av cookies och andra system för att vid varje tidpunkt samla in uppgifter om navigering”.

VII. Om du vill få åtkomst till, ta bort eller invända mot några uppgifter kan du skicka oss ett brev, med referensen “Protección de Datos” (dataskydd), till följande adress: TM Grupo Inmobiliario; Avda. Libertad nº 1, apdo de correos 62 03181 Torrevieja – Alicante.

VIII. Om du inte vill ta emot fler kommersiella utskick eller om du vill få åtkomst till, korrigera eller ta bort dina uppgifter, kan du meddela detta direkt genom att skicka ett e-postmeddelande till datos@TMGrupoinmobiliario.com

Pin It on Pinterest

Share This